Retraite en zingeving

Op boerderij MadeLief organiseren we ook therapeutische gastenweken. Het doel hiervan is mensen hulp te bieden bij de emotionele verwerking van levensgebeurtenissen. Dit kan bijv kanker of een andere ziekte zijn of een burnout. Vaak zijn ingrijpende gebeurtenissen aanleiding om te kijken wat deze in je leven betekenen en willen mensen in alle rust stilstaan bij hoe hun leven tot nu toe is verlopen en wat ze in de toekomst zouden willen. Dit is niet altijd makkelijk en daarom doen we dit in een mooie, natuurlijke en prettige omgeving, met liefdevolle aandacht voor lekker eten, goede verzorging en een veilige sfeer. De groepen kunnen verschillend van samenstelling zijn; het kan voor een bepaalde doelgroep zijn, maar ook voor stellen of een betrokken naaste.

We zijn gericht op persoonlijke heroriëntatie en groei. We zien mensen in al hun facetten en besteden waar nodig en gewenst, aandacht aan lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, zingeving en het betekenisvolle netwerk. We bieden als zodanig integratieve zorg waarbij het verhaal van het leven van de cliënt het uitgangspunt is.

We geloven  in een leven lang leren. We geloven in de kracht van creativiteit, speelsheid, humor en intuïtie en dit staat dan ook bij ons hoog in het vaandel.

Deze gastenweken zijn van zondagavond 17.30 u tot vrijdagavond 20.00 u. In deze week werken we met een vast dagprogramma waarbij lichaamsgerichte activiteiten, groepsgesprekken, individuele therapeutische sessies en ontspanningsoefeningen vaste onderdelen zijn. Iedereen doet aan alle onderdelen mee. Daarnaast zijn er rust momenten en is er gelegenheid om te wandelen of te zwemmen.

De gastenweken worden begeleid door psycho- en systeemtherapeuten van het Therapeuticum Joure.

Voor deelname aan een gastenweek wordt met iedere deelnemer een intakegesprek gehouden waarin stilgestaan wordt bij de reden van deelname en wat men wil bereiken.

Op dit moment zijn er nog geen weken gepland. We zijn volop in voorbereiding. Zodra de data bekend zijn, vindt u deze hier op de website.